Perspective
Loading Discussion

Díky tomu, že se v demokracii na vládě podílejí občané, bude stát více odpovídat jejich představám, bude méně revolucí a celkově šťastnější život.