Perspective
Loading Discussion

Demokratická republika je lepší státní uspořádání než neparlamentní monarchie