Perspective
Loading Discussion

Demokracie je otevřená změně a rychle reaguje na změnu společenských poměrů. Monarchie by se těmto změnám přizpůsobila pomaleji, nebo vůbec, pokud jsou v rozporu s názorem panovníka.