Perspective
Loading Discussion

Demokracie trpí na nestálost politického směřování a absenci dlouhodobých vizí – po volbách se vystřídají vládnoucí strany a dosavadní plány padnou. V moharchii je kontinualita zajištěna jediným vládcem, který má na na politiku stále stejný názor.