Perspective
Loading Discussion

Politikům vždy hrozí, že budou za špatné kroky „potrestáni“ nezvolením. Jsou tedy nuceni své kroky ospravedlňovat a nemůžou si dovolit všechno. V monarchii podobný kontrolní mechanismus chybí.