Perspective
Loading Discussion

Základní princip demokracie – že hlas každého občana má stejnou váhu – nereflektuje fakt, že každý občan rozumí politické situaci do jiné míry, někteří dokonce vůbec. Panovník, který je odmalička zasvěcován do fungování politiky, má lepší předpoklady vědět, co je třeba udělat.